ПИЦА НА ДЪРВА MG

Пица по собствена рецепта приготвена на момента в традиционна пещ на дърва

гр.Враца
ул. Остри връх 1Е 
тел.:+359 88 447 8663