ОБЩИ УСЛОВИЯ

Информационен бизнес туристически справочник Враца онлайн е платформа представяща актуална информация за бизнеса и туризма в гр.Враца и Област Враца, сайта е част от „Регионални бизнес туристически справочници“. Представянето се осъществява чрез отметка в Гугъл картата на саответния раздел или лендинг страница  за период от една година, като за целта се издава фактура. След изтичане на периода същия може да се поднови за следващата година. Информацията в портала може да се променя неограничен брой пъти с цел нейната актуалност.

С цел оптималната функционалност на информационния портал запазваме правото си да правим промени по сайта без това да навреди на наличната инфорамация!

ЦЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПОРТАЛА

VIP

банер в началната страница
Лв. 360 за една година
  • БАНЕР
  • СОБСТВЕНА СТРАНИЦА
  • СТАНДАРТНО УЧАСТИЕ
Popular

ПРЕМИУМ

лендинг страница
Лв. 120 за една година
  • СОБСТВЕНА СТРАНИЦА
  • СТАНДАРТНО УЧАСТИЕ
Popular

СТАНДАРТ

стандартно участие
Лв. 60 за една година
  • СТАНДАРТНО УЧАСТИЕ
Popular